Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Quản lý tốt đàn gia cầm trên địa bàn

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Quản lý tốt đàn gia cầm trên địa bàn

Hiện nay, diện tích lúa Đông xuân trên địa bàn huyện Tân Hồng đang bước vào thời điểm thu hoạch, nông dân xã Tân Hộ Cơ và xã Thông Bình rất phấn khởi vì trúng mùa trúng giá. Vào thời điểm này, những đàn vịt được các hộ nuôi di chuyển đến để ăn lúa đổ trên đồng. Hiện tổng đàn gia cầm trên địa bàn huyện Tân Hồng phát triển 716.329 con.

Theo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện thì: toàn bộ đàn gia cầm trên địa bàn huyện được quản lý chặt chẽ, kể cả những đàn vịt từ nơi khác chuyển đến, ngoài ra còn thống kê từng hộ nuôi kết hợp với tiêm phòng cúm gia cầm cho những đàn vịt trong diện quản lý, tổ chức tiêm phòng, cấp phát thuốc sát trùng tiêu độc cho các hộ chăn nuôi phun xịt và vệ sinh chuồng trại định kỳ để bảo vệ đàn vật nuôi an toàn./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung