Xuất bản thông tin

null Huyện ủy Tân Hồng làm việc với Đảng ủy các xã thị trấn về triển khai nghị quyết và chương trình hành động Huyện ủy năm 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Huyện ủy Tân Hồng làm việc với Đảng ủy các xã thị trấn về triển khai nghị quyết và chương trình hành động Huyện ủy năm 2021

Trong 02 ngày, ngày 25 và 26/02/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng vừa tổ chức 3 Đoàn công tác đến làm việc với Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện. Đoàn thứ nhất do ông Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn; Đoàn thứ hai do ông Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng đoàn và Đoàn thứ 3 do ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện làm Trưởng đoàn.

Trên cơ sở các Nghị quyết và Chương trình hành động của Huyện ủy Tân Hồng đề ra trong năm 2021 và Kế hoạch khắc phục những hạn chế, xếp loại chất lượng năm 2020 của Tổ chức cơ sở Đảng đã chỉ ra. Các đoàn kiểm tra của huyện ủy tiến hành kiểm tra thực tế, việc triển khai thực hiện hiện Nghị quyết năm 2021 của  Huyện ủy, cụ thể là các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm năm 2020 và phương pháp, cách làm mới, sáng tạo của Đảng bộ xã, thị trấn; cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Huyện, của địa phương.

            Kết luận tại các buổi làm việc, Lãnh đạo Huyện ủy Tân Hồng chỉ đạo các Đảng ủy xã, thị trấn nghiêm túc triển khai tốt các Nghị quyết, Chương trình hành động của Huyện ủy đã đề ra, cần nhanh chóng cụ thể hóa các chỉ tiêu Kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng tại địa phương mình, tìm tòi sáng tạo các mô hình phát triển kinh tế mới tại từng xã, thị trấn; nghiên cứu lựa chọn những công việc cần ưu tiên cấp bách làm trước, lãnh đạo tốt đại hội các hội đoàn thể, đặc biệt chú ý công tác phòng chống dịch bệnh CoVid - 19 đang có chiều hướng phức tạp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh, tham gia tố giác các đối tượng nhập cảnh trái phép vào trong địa bàn.

Thanh Tùng