Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Hội nghị trực tuyến công tác xây dựng cơ bản năm 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Hội nghị trực tuyến công tác xây dựng cơ bản năm 2021

Sáng ngày 03/3/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến công tác xây dựng cơ bản năm 2021. Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, ông Huỳnh Văn Nhã, Phó Chủ tịch UBND Huyện chủ trì cùng với lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Kinh tế và Hạ tầng và Ban Quản lý Dự án & Phát triển Quỹ đất tham dự.

            Qua báo cáo, tổng kế hoạch vốn năm 2020 là hơn 4.600 tỷ đồng, giải ngân chỉ đạt 75,35%, thấp hơn 3,3% so với năm 2019. Có 18 chủ đầu tư là các sở ngành, địa phương giải ngân cả năm dưới 85%. Có 131 dự án hoàn thành 100% kế hoạch vốn được phân bổ. Tuy nhiên, khó khăn của các dự án không hoàn thành chỉ tiêu vốn tập trung vào các nguyên nhân vướng thủ tục đầu tư, vướng giải phóng mặt bằng. Ngoài ra còn có khó khăn về cơ chế chính sách và công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa chặt chẽ, năng lực nhà thầu hạn chế…

            Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2021, được các đại biểu tập trung thảo luận để triển khai thực hiện tốt kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của  Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng năm 2021 của Sở xây dựng.

            Theo Chủ tịch UBND Tỉnh, Những tồn tại trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản là không mới. Từng sở, ngành và địa phương cần thấy được trách nhiệm của mình trong từng công trình đầu tư, từ đó có giải pháp khắc phục hiệu quả. UBND Tỉnh sẽ thực hiện việc đánh giá năng lực từng sở, ngành, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng cơ bản.

Thùy Dung