Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Nông dân thu hoạch lúa Đông xuân

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Nông dân thu hoạch lúa Đông xuân

            Đến nay, nông dân Tân Hồng đang vào vụ thu hoạch đông ken lúa Đông xuân trên 10.000ha trên tổng số gần 24.000ha, năng suất bình quân đạt từ 6,7 đến 7,1 tấn/ha.

Những diện tích lúa sau khi thu hoạch xong nông dân tiến hành cày xới phơi đất diệt mầm bệnh và đã xuống giống lúa Hè thu đợt I năm 2021 được 80ha, các giống chủ lực được nông dân lựa chọn gieo trồng là: OM 4900; OM 6976; Đài thơm 8; OM 5451, OM 7347 và một số giống ngắn ngày để hạn chế lượng nước tưới trong mùa khô và chống đỗ ngã về sau. Hiện những diện tích khác nông dân đang chuẩn bị các khâu để xuống giống tập trung đồng loạt đợt 2 từ ngày 01/4 và đợt 3 từ ngày 01/5 tới .

Theo kế hoạch vụ lúa Hè Thu năm 2021, huyện Tân Hồng có trên 23.530 ha xuống giống, trong đó có 7.000ha diện tích liên kết tiêu thụ với các Công ty, doanh nghiệp; Diện tích lúa chất lượng cao chiếm 50% và 4.000ha diện tích giảm giá thành trong sàn xuất./.

            BT: Kim Lệ + Ảnh: Thuỳ Dung