Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Triển khai, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Triển khai, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng tổ chức 04 lớp triển khai, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho các đồng chí là cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trên địa bàn Huyện. Hội nghị được trực tuyến tại điểm cầu 09 xã, thị trấn trong Huyện.

Tại đây, các đồng chí dự hội nghị được báo cáo viên quán triệt 5 chuyên đề gồm: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025.

 Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Khai thác tiềm năng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư, khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, quản lý tốt tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, xây dựng môi trường văn hoá, phát triển con người toàn diện và bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm ổn định và phát triển xã hội.

 Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, quan trọng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận cao trong Nhân dân, nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh đi vào cuộc sống./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng