Xuất bản thông tin

null Hiệu quả từ Chuyên mục “Đồng hành cùng nhân dân” trên sóng phát thanh

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hiệu quả từ Chuyên mục “Đồng hành cùng nhân dân” trên sóng phát thanh

Chiều ngày 27/02, UBND huyện Tân Hồng tổ chức sơ kết 01 năm kết quả thực hiện Chuyên mục “Đồng hành cùng nhân dân” trên sóng phát thanh. Bà Lê Thị Lệ Thủy, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND Huyện chủ trì cuộc họp.

Chiều ngày 27/02, UBND huyện Tân Hồng tổ chức sơ kết 01 năm kết quả thực hiện Chuyên mục “Đồng hành cùng nhân dân” trên sóng phát thanh. Bà Lê Thị Lệ Thủy, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND Huyện chủ trì cuộc họp.

           Chuyên mục “Đồng hành cùng nhân dân” trên sóng phát thanh được thực hiện mỗi tháng 01 lần vào ngày thứ bảy của tuần cuối tháng, với thời lượng của chương trình là 60 phút, từ 8 giờ đến 9 giờ, được truyền thanh trực tiếp trên Đài Truyền thanh huyện và Trạm truyền thanh các xã, thị trấn. Mỗi chuyên mục được người dân quan tâm đặt câu hỏi. Kết quả năm 2019 chương trình đã tiếp nhận 161 câu hỏi, các câu hỏi được diễn giả trả lời trực tiếp trong Chuyên mục “Đồng hành cùng nhân dân” trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chính sách pháp luật, khoa học, kỹ thuật.

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, bà Lê Thị Lệ Thủy, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để Chuyên mục “Đồng hành cùng nhân dân” luôn là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân, đồng thời là diễn đàn để Nhân dân chia sẻ, đặt câu hỏi thì ngành chức năng có trách nhiệm trả lời thấu đáo, giải quyết những vấn đề mà Nhân dân quan tâm. Bên cạnh, thông qua chuyên mục còn là kênh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tận nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật, để nhân dân nắm và thực hiện. Đối với UBND các xã, thị trấn có phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền nội dung chủ đề hàng tháng để Nhân dân biết và đặt câu hỏi với chương trình. Từ đó, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong đời sống xã hội, tạo điều kiện để nhân dân kiểm tra, giám sát, góp ý xây dựng chính quyền./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh