Xuất bản thông tin

null UBND Huyện làm việc với nhà đầu tư vào đia bàn huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

UBND Huyện làm việc với nhà đầu tư vào đia bàn huyện Tân Hồng

            Chiều ngày 12/03/2021, Lãnh đạo UBND huyện Tân Hồng và các ngành liên quan có buổi làm việc với đại diện Công ty Hà Chi thành phố Hồ Chí Minh về việc đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện chủ trì buổi làm việc cùng tham dự có ông Huỳnh Văn Nhã và ông Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND Huyện.

Theo đó, nhằm kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư tại huyện, UBND huyện giới thiệu quy hoạch và mời gọi đăng ký đầu tư trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc công ty Hà Chi được cung cấp đầy đủ thông tin về các vị trí khu vực mời gọi đầu tư trên địa bàn huyện, định hướng quy hoạch của huyện trong thời gian tới, kế hoạch đầu tư, phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện, định hướng, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của các khu vực trên địa bàn.

Không chỉ công khai, minh bạch toàn bộ thông tin liên quan tới vị trí mời gọi đầu tư, tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đều được bảo đảm quyền bình đẳng theo quy định pháp luật, có thể đăng ký tham gia đầu tư dự án nếu có đủ năng lực và kinh nghiệm. Ông Mai Văn Siêng - Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng nêu lên các mục tiêu phát triển của huyện trong giai đoạn từ 5 năm đến 10 năm sắp tới, huyện  sẽ tập trung cải thiện cơ chế, chính sách, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh địa phương thân thiện, mến khách và đầy tiềm năng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để đón chào tất cả các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với huyện Tân Hồng. Được biết trước mắt Công ty Hà Chi hứa sẽ đầu tư 3 dự án vào địa bàn huyện như mở trang trại nuôi heo và chế biến sản phẩn từ heo, đâu tư nhà máy thu mua chế biến nông sản, thương mại dịch vụ, khu đô thị trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, ông Mai Văn Siêng - Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng giao cho các ngành có liên quan phối hợp với Công ty khảo sát thực địa và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sớm triển khai dự án.

Dip này, Công ty Hà Chi thành phố Hồ Chí Minh tặng 7.500 chiếc khẩu trang y tế cho Huyện thực hiệc công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Thanh Tùng