Xuất bản thông tin

null Kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ Phát triển sản xuất tại huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ Phát triển sản xuất tại huyện Tân Hồng

Chiều ngày 19/3/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2020 tại huyện Tân Hồng. Tiếp và làm việc với Đoàn, ông Huỳnh Văn Nhã, Phó Chủ tịch UBND Huyện.

Năm 2020, huyện Tân Hồng được Tỉnh phân bổ nguồn vối hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho 05 xã, kinh phí 01 tỷ 760 triệu đồng để chăn nuôi trâu, bò, phát triển các cây con chủ lực có lợi thế cạnh tranh của Huyện. Tuy nhiên, có 02 hộ ở xã Tân Công Chí đã bán bò giống và 01 hộ ở xã An Phước do bất cẩn nên bò bị rơi xuống ao chết, Huyện chỉ đạo ngành chuyên môn cùng với UBND xã thu hồn vốn của 03 trường hợp này. Về thu hồi vốn Chương trình từ năm 2014 đến năm 2016, Huyện thu hồi được 76/255 hộ, số tiền trên 218 triệu đồng và đang tiếp tuc thu hồi. Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Nhã đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư các mô hình, dự án, tăng nguồn vốn hỗ trợ cho Chương trình để nhiều xã và hộ dân tham gia; sớm triển khai nguồn vốn năm 2021 để thực hiện đúng tiến độ.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ghi nhận những kiến nghị của huyện, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thưc hiện tốt các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn; có kế hoạch thu hồi vốn nhưng phải đảm bảo vì hiện nay đang trong mùa dịch CoVid - 19; số hộ dân hưởng lợi từ Chương trình phải thực hiện đúng cam kết để phát huy tốt hiệu quả của dự án đem lại. Đặc biệt là, công tác xét duyệt đối tượng hưởng lợi phải công khai, có sự tham gia của người dân; thực hiện mô hình phải thiết thực theo nhu cầu của hộ dân, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thu hồi vốn thường xuyên đối với đối tượng được hưởng lợi.

Trước đó, Đoàn đi kiểm tra thực tế các hộ dân được hỗ trợ hưởng lợi từ Chương tại xã Bình Phú và Tân Hộ Cơ./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng