Xuất bản thông tin

null Tân Hồng; Quỹ tín dụng nhân dân Sa Rài tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên thường niên năm 2020.

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng; Quỹ tín dụng nhân dân Sa Rài tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên thường niên năm 2020.

Sáng ngày 25/03/2021, Quỹ tín dụng Nhân dân Sa Rài tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2020. Đến dự Đại hội có Ông Trương Hoàng Nhân, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng Phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp.

Năm 2020 là năm đầu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, tình hình dịch bệnh Covid – 19 ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên, Quỹ tín dụng nhân dân Sa Rài nên các chỉ tiêu kế hoạch đều tăng trưởng, tăng thêm nhiều ngành mới, kinh tế hộ phát triển, góp phần đáng kể cùng với Đảng, Nhà nước, địa phương xóa đói, giảm nghèo. Tổng nguồn vốn hoạt động tính đến ngày 31/12/2020 đạt gần 50 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt gần 45 tỷ đồng, lơii nhuận sau thuế là 71 triệu đồng.

Năm 2021, Quỹ tín dụng Nhân dân Sa Rài phấn đấu tiếp tục thực hiện huy động vốn tiền gửi tiết kiệm và cho vay thành viên phục vụ sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ; quan tâm đầu tư cho vay phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần cùng địa phương giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Cùng với đó thực hiện các chính sách pháp luật hiện hành, Quỹ tín dụng hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và đúng pháp luật.Bên cạnh đó tăng cường hiện đại hóa đầu tư cơ sở vật chất, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên quỹ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.

BT: Thùy Dung + QP: Chí Dũng