Xuất bản thông tin

null Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện lần thứ VII nhiệm kỳ 20218 – 2023

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện lần thứ VII nhiệm kỳ 20218 – 2023

            Sáng ngày 26/03/2021, Hội Nông dân Việt Nam huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đến dự có ông Hồ Văn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Tỉnh Đồng Tháp, ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện, ông Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Trưởng Ban Dân vận- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng.

            Trong nửa nhiệm kỳ, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đã phát triển 1.519 hội viên, đạt 40,7 % chỉ tiêu nghị quyết. sắp xếp mô hình hoạt động gắn với mô hình hoạt động kinh tế được 211 tổ hội nghề nghiệp, với 4.064 hội viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; đề xuất kịp thời với các cấp lãnh đạo những vấn đề nông dân quan tâm trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Các phong trào thi đua lớn của Hội như được phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Hội đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả như: phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả... Hội đã phối hợp thành lập được 01 Hợp tác xã phát triển từ mô hình Hội quán, phối hợp vận động thành lập 9/9 hội quán ở các xã, thị trấn; Hội nông dân huyện thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp có 33 thành viên tham gia, có trên 21.000 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi đạt 116 % qua bình xét có 6.447 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi.

Ngoài ra, các cấp hội trong huyện thành lập được 8 tổ hùn vốn xoay vòng với 88 thành viên, vận động nông dân tham gia mô hình cánh đồng liên kết tăng theo từng năm, thành lập 20 tổ hùn vốn cất nhà kiên cố với với 250 thành viên tham gia qua đó đã cất được 134/200 căn, vận động nông dân mô hình trồng cỏ nuôi bò, xây 50 hố chứa rác thải bảo vệ thực vật đến nay đã có 420 hố, hiện nay hội đang nhân rộng mô hình hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề, mô hình sản xuất sản phẩm sạch gắn với liên kết hợp tác phát triển, mô hình về an ninh trật tự..., khẳng định rõ nét vai trò, trách nhiệm, sự đồng hành của tổ chức hội đối với hội viên nông dân. Hội vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường với những phần việc cụ thể, sát thực tế khẳng định vị thế vai trò của nông dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Mai Văn Siêng Phó bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng đánh giá cao kết quả hoạt động Hội Nông dân huyện trong nửa nhiệm kỳ qua. Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Tân Hồng nhiệm kỳ 2018 – 2023, thời gian tới, đồng chí chỉ đạo cần tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp, củng cố nâng cao chất lượng hội viên nông dân, thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau làm giàu chính đáng trong đó tập trung phát triển kinh tế tập thể trong nông dân...

Dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 05 tập thể và 10 cá nhân, Hội Nông dân huyện khen thưởng cho 02 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Tân Hồng nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thanh Tùng