Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tổng kết thực hiện Đề án 1237 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án 150 xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Tổng kết thực hiện Đề án 1237 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án 150 xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

Chiều ngày 25/3/2021, Ban Chỉ đạo 1237 huyện Tân Hồng tổ chức tổng kết thực hiện Đề án 1237 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án 150 xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn huyện Tân Hồng, giai đoạn 2013 -2020. Đến dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, lãnh đạo Đội K91, ông Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND Huyện.

Trong giai đoạn 2013 -2020 thực hiện Đề án 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND Huyện và Ban Chỉ đạo 515 của Tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra; Ban Chỉ đạo 1237 huyện đã cấp phát 16.195 phiếu điều tra thông tin mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình trong Huyện; tiếp nhận 163 phiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ  trên địa bàn Huyện và 35 phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn khác. Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ thực hiện tốt, với tổng số 739 liệt sĩ do Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện quản lý.

Bên cạnh, kết quả phân tách, chuyển giao theo địa bàn chôn cất ban đầu về Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn để phục vụ công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt là 268 liệt sĩ. Việc đánh giá công tác tổ chức xác minh, kết luận thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, kết quả năm 2012 trở về trước có 268 hài cốt được xác định danh tính, từ năm 2013 đến năm 2020  có 01 hài cốt. Có 64 hài cốt liệt sĩ quy tập trong Huyện xác định được danh tính bàn giao gia đình chuyển về địa phương...

Kết luận tại Hội nghị, Ông Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, yêu cầu các ban ngành địa phương, nòng cốt là Ban Chỉ huy Quân sự Huyện và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lập bản đồ tìm kiếm, xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Huyện, nhất là những khu vực xác định có mộ liệt sĩ, đồng thời phát hiện, ngăn chặng kịp thời mọi hành vi lợi dụng, giả mạo làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm, tình cảm tri ân đối với các liệt sĩ và ảnh hưởng đến dư luận xã hội, gây mất an ninh chính tri, trật tự an toàn của địa phương.

Dịp này, có 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 1237 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án 150 xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn huyện Tân Hồng, giai đoạn 2013 - 2020 được UBND Huyện khen thưởng./.

BT: Kim Lệ + QP: Tiến Thịnh