Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác năm dân vận khéo 2020 và triển khai kế hoạch phối hợp giữa Ban dân vận tỉnh ủy và UBND tỉnh năm 2021 và chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021 – 2026

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổng kết công tác năm dân vận khéo 2020 và triển khai kế hoạch phối hợp giữa Ban dân vận tỉnh ủy và UBND tỉnh năm 2021 và chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021 – 2026

Sáng ngày 24/03/2021, Ban dân vận tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Tháp Hội nghị  tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, giai đoạn 2016 – 2021, đánh giá kết quả thực hiện Năm dân vận khéo 2020; triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2026. Chủ trì Hội nghị, Ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng – Chủ tịch UBND Tỉnh, Ông Lê Thành Công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh.

 Tại điểm cầu Huyện có Ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND Huyện, Ông Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Huyện.

            Hội nghị điểm lại một số kết quả 5 năm qua. Trong đó, nổi bật với các mô hình về cải cách hành chính, như: 6 biết, cà phê doanh nhân, doanh nghiệp; mô hình công dân không viết; tổng đài dịch vụ công 1022. Thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo” toàn tỉnh đã có nhiều mô hình được đăng ký, triển khai, trong đó có nhiều mô hình đạt hiệu quả thuộc lĩnh vực của các cơ quan Nhà nước. Nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận thông qua việc xây dựng và triển khai nhân rộng các mô hình dân vận khéo, trong đó có mô hình hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, tổ nhân dân tự quản, hội quán, cán bộ, công chức cấp xã tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.... góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị các địa phương.  Lực lượng vũ trang cũng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.  Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm, tăng cường. Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận với chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tiếp tục có những chuyển biến tốt.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phát huy vai trò người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong nhận thức về công tác dân vận. Phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận tTỉnh ủy và các tổ chức chính trị – xã hội trong vận động thực hiện, tháo gỡ khó khăn đối với các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân v.v.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã ký kết Kế hoạch phối hợp công tác dân vận năm 2021 với UBND Tỉnh, Ban dân vận 12 huyện, thành phố cũng đã ký kế phối hợp công tác dân vận chính quyền nằm 2021 với UBND 12 huyện, thành phố. Đồng thời UBND Tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác dân vận năm 2020./.

Thanh Tùng