Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở huyện Tân Hồng

            Chiều ngày 30/03/2021, Ông Trần Minh Lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, Tổ trưởng tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 tại huyện Tân Hồng. Tiếp và làm việc với Tổ kiểm tra có ông Lê Hoàng Việt, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện – Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện, ông Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND Huyện.

            Theo báo thì đến nay huyện đã thành lập các tổ phụ trách bầu cử theo quy định, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức hiệp thương lần 2 thỏa thuận về cơ cấu, số lượng thành phần ừng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn. Theo đó cấp huyện có 9 đơn vị bầu cử, với đại biểu được bầu 30 người, cấp xã, thị trấn có 58 đơn vị bầu cử, với số đại biểu được bầu 233 đại biểu. Trong đợt bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, huyện Tân Hồng có 51.178 cử tri đủ tuổi đi bầu cử. các cơ quan, đơn vị đã tổ chức chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND theo quy định. Ủy ban bầu cử huyện, xã, thị trấn đã tiếp nhận 481 hồ sơ người ứng cử, trong đó huyện có 55 hồ sơ, xã, thị trấn có 426 hồ sơ. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống dịch Covid 19….trước trong và sau ngày diễn ra bầu cử được huyện và các cơ quan triển khai kế hoạch tốt và sằn sàng.

            Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, Tổ trưởng tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh, Tổ trưởng tổ kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện. Đồng thời, đề nghị huyện thực hiện đúng các quy trình, quy định về công tác bầu cử, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, thực hiện tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 để thật sự trở thành là ngày hội lớn của toàn dân.

 Thanh Tùng