Xuất bản thông tin

null Tiến độ thu hoạch lúa Đông xuân và xuống giống vụ Hè thu 760 ha

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiến độ thu hoạch lúa Đông xuân và xuống giống vụ Hè thu 760 ha

            Đến nay, nông dân Tân Hồng đang vào vụ thu hoạch đông ken lúa Đông xuân trên 15.000 ha, năng suất bình quân 70,4 tạ/ha, sản lượng đạt 104.001 tấn, những diện tích còn lại nông dân đang tiến hành thu hoạch đảm bảo thời gian.

Trên những diện tích lúa thu hoạch xong, nông dân xã Tân Thành A, Bình Phú và Tân Hộ Cơ tiến hành cày xới phơi đất diệt mầm bệnh và đã xuống giống lúa Hè thu được 760ha, lúa đang trong giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Các giống chủ lực được nông dân lựa chọn gieo trồng là: OM 4900; OM 6976; Đài thơm 8; OM 5451, OM 7347... Hiện những diện tích khác nông dân đang chuẩn bị các khâu để xuống giống tập trung đồng loạt theo lịch khuyến cáo của địa phương.

Theo kế hoạch vụ lúa Hè Thu năm 2021, huyện Tân Hồng có trên 23.518ha xuống giống, trong đó có 7.000ha diện tích liên kết tiêu thụ với các Công ty, doanh nghiệp; Diện tích lúa chất lượng cao chiếm 50% và 4.000ha diện tích giảm giá thành trong sàn xuất./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh