Xuất bản thông tin

null Họp giao ban đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ quý I năm 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Họp giao ban đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ quý I năm 2021

Sáng ngày 14/4/2021, Huyện uỷ Tân Hồng họp giao ban Đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ quý I năm 2021. Ông Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện uỷ chủ trì cuộc họp.

Trong quý I năm 2021, Huyện ủy Tân Hồng tập trung lãnh đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng như: thu hoạch Đông xuân trên 14.765 ha, năng suất bình quân 72 tạ/ha, tăng 02 tạ/ha so cùng kỳ; Chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn trâu, bò trên 18.800 con, đạt 104% kế hoạch; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 37% dự toán, chi ngân sách được đảm bảo theo dự toán đầu năm; Tổng vốn đầu tư năm 2021 là 308 tỷ 687 triệu đồng, đầu tư 141 danh mục công trình, đã giải ngân 4 tỷ 987 triệu đồng, đạt 1,61% kế hoạch vốn; Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chăm lo cho các gia đình có công với cách mạng, các hộ chính sách; triển khai quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.  Trong quý I, Thường trực Huyện ủy đã nhận 13 lượt người dân đến phản ánh, chủ yếu về tình hình an sinh xã hội, vệ sinh môi trường và xây dựng cơ bản…tiếp nhận và chuyển 07 đơn cho các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đến nay, huyện Tân Hồng thành lập Uỷ ban bầu cử Hội đồng nhân dân Huyện 15 thành viên; Uỷ ban bầu cử cấp xã 99 thành viên; 09 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp huyện và 58 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã. Toàn Huyện có 75 khu vực bỏ phiếu và 51.506 cử tri.  y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng theo quy định của pháp luật. Cấp huyện giới thiệu ứng cử 55 người, số đại biểu được bầu 30 đại biểu. Cấp xã giới thiệu ứng cử 426 người, số đại biểu được bầu 233 đại biểu.

Ông Đinh Văn Năm, Bí thư Huyện uỷ Tân Hồng đánh giá cao công tác phối hợp, điều hành của cả hệ thống chính trị trong việc vận động nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh, nhất là chuẩn bị và thực hiện tốt các bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bí thư Huyện uỷ Tân Hồng yêu cầu địa phương cần thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội Huyện. Khuyến cáo người dân kịp thời thông báo đến các cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung cao điểm và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho các điểm, phòng bầu cử; chủ động phòng chống dịch bệnh Covid - 19; đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và ngoài khu vực bỏ phiếu; tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, panô, áp phích về cuộc bầu cử để thật sự trở thành là ngày hội lớn của toàn dân./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng