Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn Huyện Tân Hồng

Trang chủ Tuyên truyền

Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn Huyện Tân Hồng

          Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn Huyện Tân Hồng; Quyết định số 58/QĐ-UBND.TL ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2021.

Phòng Tư pháp huyện Tân Hồng tiến hành kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại các xã, thị trấn và Công an huyện Tân Hồng từ ngày 14/4/2021 đến ngày 20/4/2021.

            Qua kiểm tra các xã, thị trấn và Công an Huyện việc thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị sai sót được tổ kiểm tra hướng dẫn kịp thời để thực hiện tốt trong thời gian tới.

Trần Văn Sĩ