Xuất bản thông tin

null Cập nhật kiến thức về “ Nhận thức và thực tiễn về số hóa ”

Công dân Tin tức

Cập nhật kiến thức về “ Nhận thức và thực tiễn về số hóa ”

            Sáng ngày 15/04/2021, Ban thường vụ Huyện ủy Tân Hồng tổ chức lớp cập nhật kiến thức về nhận thức và thực hiện về số hóa cho lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Huyện, các đồng chí báo cáo viên cấp Huyện, các đồng chí giảng viên kiêm chức huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, câu lạc bộ doanh nghiệp – doanh nhân huyện. Ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, bà Lê Thị Lệ Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị Huyện đến dự.

            Các đại biểu được nghe Thác sĩ Trần Anh Tuấn,  Quản trị Kinh doanh và Cao học khoa học, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn về chiến lược và đổi mới sáng tạo chia sẽ nội dung cập nhật kiến thức và thực tiễn về số hóa (Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số ) như: Ứng dụng số hóa mang lại cơ hội chuyển đổi và thay đổi ứng dụng trong công tác chuyên môn, thay đổi các mô hình kinh doanh hiện có, mô hình tiêu dùng, cấu trúc kinh tế xã hội, môi trường pháp lý chính sách, mô hình tổ chức. Chuyển đổi số hóa là sự tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực …Cũng trong dịp này, Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm, chuyên gia tâm lý học chia sẻ về vấn đề tâm lý trong việc ứng xử, giao tiếp, giáo dục con cái…

            Thông qua đó, giúp cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách cập nhật kiến thức về số hóa trong quá trình chuyển đổi số, ứng  dụng vào trong công tác chuyên môn và kinh doanh của mình trong công cuộc đổi mới hiện nay./.

Thanh Tùng