Xuất bản thông tin

null Bí thư huyện ủy Tân Hồng tiếp công dân định kỳ tháng 04 năm 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Bí thư huyện ủy Tân Hồng tiếp công dân định kỳ tháng 04 năm 2021

Sáng ngày 20/04/2021, đồng chí Đinh Văn Năm - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng tiếp công dân định kỳ tháng 04 năm 2021. Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

            Tại đây, Bí thư huyện ủy Đinh Văn Năm và lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy đã tiếp ông Nguyễn Hồng Xếp, viên chức Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp huyện có đơn yêu cầu làm rõ công tác sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý tại đơn vị, việc kiện toàn nhân sự Bí thư Chi bộ tại Chi bộ Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp huyện.

            Qua đó, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng trực tiếp trả lời và giải thích từng nội dung mà ông Nguyễn Hồng Xếp yêu cầu làm rõ, đồng thời chia sẻ với ông Nguyễn Hồng Sếp về công tác bố trí cán bộ trong thời gian qua tại đơn vị. Bí thư Huyện ủy cho biết việc sắp xếp bố trí cán bộ tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Huyện ủy đã làm đúng theo quy trình, quy định hướng dẫn của cấp trên. Riêng việc Chi bộ hiện chưa kiện toàn được Bí thư là do Đại hội Chi bộ đã bầu đủ số lượng Chi Ủy viên đúng với quy trình nhân sự đã được Huyện ủy phê duyệt, cho nên chưa kiện toàn được chức danh Bí thư Chi bộ. Bên cạnh,          Bí thư Huyện ủy Tân Hồng đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy Khối Văn hóa - Xã hội sớm kiện toàn chức danh Bí thư Chi bộ Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Huyện theo quy định.

Qua giải đáp của Đồng chí Đinh Văn Năm, Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Hồng Xếp đã thống nhất với ý kiến trả lời của Bí thư Huyện ủy, đồng thời mong rằng Huyện ủy sớm giải quyết kiện toàn Bí thư Chi bộ để lãnh đạo đơn vị hoạt động tốt hơn trong thời gian tới./.

Thanh Tùng