Xuất bản thông tin

null Kiểm tra, kiểm soát lĩnh vực kinh doanh vật tư nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2021

Trang chủ Tin tức

Kiểm tra, kiểm soát lĩnh vực kinh doanh vật tư nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2021

Để đảm bảo ổn định giá cả các mặt hàng phục vụ nông dân trong vụ sản xuất Hè thu 2021.  Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tân Hồng phối hợp cùng với Đội Quản lý thị trường số 3 và Chi cục Thuế khu vực 6 kiểm tra, kiểm soát lĩnh vực kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra cho thấy: Các cơ sở vật tư nông nghiệp tại các xã, thị trấn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, có đầy đủ giấy phép kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề; có niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết; các loại hàng hóa đầy đủ nhãn hiệu, ghi rõ cơ sở sản xuất, chất lượng và định trọng lượng phân bón thuốc bảo vệ thực vật ghi trên bao bì nhãn mác; nơi bảo quản và bố trí hàng hóa đảm bảo vệ sinh môi trường và đúng quy định.... Bên cạnh, Đoàn kiểm tra còn lấy 02 mẫu thuốc bảo vệ thực vật và 03 mẫu phân bón để phân tích kiểm tra chất lượng định kỳ.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra liên ngành còn tuyên truyền các hộ kinh doanh lĩnh vực vật tư nông nghiệp trước khi nhập hàng hoá để buôn bán cho người dân, cần phải đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng hàng hóa, không nhập hàng giả, hàng hoá kém chất lượng, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh