Xuất bản thông tin

null Chuyên mục“Đồng hành cùng nhân dân” tháng 04 năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Chuyên mục“Đồng hành cùng nhân dân” tháng 04 năm 2021

Sáng nay ngày 24/4/202, UBND huyện Tân Hồng tổ chức chuyên mục “Đồng hành cùng nhân dân” trên sóng phát thanh kỳ thứ 4 năm 2021, chủ đề “đề “Phổ biến ứng dụng Khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi; Chương trình VnSat; Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

.           Trong thời gian 60 phút phát sóng, người dân quan tâm tham gia đặt câu hỏi với các diễn giả: Phòng Nông nghiệp & PTNT; Phòng Kinh tế & Hạ tầng và Trung tâm Dịcch vụ Nông nghiệp huyện, với các các nội dung xoat quanh về kết quả thực hiện trong xây dựng nông thôn mới; tiếp cận nguồn vốn trong thực hiện chương trình VnSAT; thực hiện các mô hình trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; mô hình liên kết tiêu thụ, sử dụng phân bón hữu cơ nâng giá trị hạt gạo; mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm...

Các câu hỏi được diễn giả trả lời cụ thể từng nội dung, đồng thời hướng dẫn nông dân các biện pháp canh tác sản xuất đầu vụ, chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm an toàn, hiệu quả.../.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh