Xuất bản thông tin

null Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Tân Công Chí lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trang chủ Tin tức

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Tân Công Chí lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội LHPN xã Tân Công Chí - huyện Tân Hồng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ  xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội bầu 10 uỷ viên vào Ban Chấp hành Hội LHPN xã, bà Nguyễn Thị Ngoc Giàu, tái đắc cử Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của tập thể Ban Chấp hành nên tình hình hoạt động Hội và phong trào phụ nữ đã đạt được nhiều thành tựu, đóng góp tích cực và có hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Nổi bật là, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức:  tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và  “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, hằng năm Hội đăng ký giúp ít nhất 20 hộ chưa đạt các tiêu chí, qua đó Hội đã giúp cho 40 hộ đạt các tiêu chí xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, trong đó 10 hộ nghèo. Ngoài ra, còn thực hiện các đợt thi đua đặc biệt gắn với các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, Hội đã giúp cho trên 490 phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn, với số tiền trên 11 tỷ đồng, trong đó có 134 phụ nữ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn với số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Kết quả, Hội đã giúp cho 65 phụ nữ chủ hộ nghèo thoát nghèo bền vững; hỗ trợ giúp đỡ 03 chị khởi nghiệp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã xuống còn 2,36% . Duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình CLB hiện có, CLB gia đình phát triển bền vững, mô hình địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, đồng thời thành lập mới 2 CLB phụ nữ tìm hiểu pháp luật...Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã được nhận 15 guấy khen tập thể và 44 giấy khen cá nhân trên các lĩnh vực của phong trào công tác hội. Với những thành tích nêu trên Hội LHPN xã Tân Công Chí được cấp trên khen thưởng nhiều năm liền.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN xã Tân Công Chí tập trung phát động phụ nữ thực hiện 02 phong trào thi đua, 01 cuộc vận động , 02 khâu đột phá và 8 chỉ tiêu cụ thể, trong đó tập trung giúp ít nhất 02 hộ nghèo có phụ nữ thoát nghèo; ít nhất 02 hộ thoát cận nghèo; hỗ trợ 03 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch bền vững; đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới; Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 01 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; Đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; phát triển thêm 200 hội viên  và có tỷ lệ tập hợp phát triển hội viên đạt 52% trở lên trên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên; Duy trì và xây dựng ít nhất 01 mô hình tín dụng, tiết kiệm tạo thói quen trong quản lý, sử dụng tài chính cho phụ nữ.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thuỳ Dung