Xuất bản thông tin

null Thông qua Đề án phát triển Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Thông qua Đề án phát triển Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng

            Sáng ngày 27/4/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị thông qua Đề án phát triển Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030.

            Công ty TNHH Tư vấn Hiệp Chí - Tp Cần Thơ thông qua nội dung thực hiện Đề án phát triển bao gồm 03 lĩnh vực chính: trồng trọt; chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản theo hướng tạo ra sản phẩm đạt hiệu quả kinh tế, không có tác động xấu đến môi trường, trong đó chú trọng đến cải tạo năng suất giống bò thịt, nuôi heo thịt an toàn sinh học, nuôi trùn quế tại địa phương; sản xuất nguồn thức ăn thô xanh. Bên cạnh, các mô hình sản xuất lươn, cá chạch lấu thương phẩm và giống; sản xuất giống cá heo xanh đuôi đỏ; Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Trung tâm; tập huấn kỹ thuật canh tác mới, tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuấtl đầu tư cơ sở vật chất để thực hiện hiệu quả Đề án.

Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện và các đại biểu dự Hội nghị thống nhất Đề án phát triển Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030. Chủ tịch UBND Huyện yêy cầu đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện thực hiện Đề án theo từng giai đoạn 5 năm, 10 năm để trình Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng. Riêng Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện, trên cơ sở thực hiện Đề án chủ động chọn đối tượng cây trồng, vật nuôi phù hợp với địa phương để triển khai thực hiện, đồng thời đánh giá hiệu quả kinh tế, đầu ra sản phẩm sau thu hoạch./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh