Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: UBND Huyện họp thường kỳ tháng 04 năm 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: UBND Huyện họp thường kỳ tháng 04 năm 2021

Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 đó là ý kiến chỉ đạo của ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 04 vào chiều ngày 28/4/2021.

Hiện nay, nông dân trên địa bàn Huyện đang thu hoạch vụ lúa Đông xuân trên 20.000ha, năng suất bình quân 7,03 tấn/ha.Thực hiện luân canh sản xuất hoa màu, CCNNN trên nền đất lúa đến nay được đạt 32% kế hoạch. Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì ổn định, tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt 16.604 tấn. Xã Tân Hộ Cơ được tỉnh phúc tra công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 và tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn Huyện. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên tình hình sản xuất, thương mại - dịch vụ trong tháng phát triển chậm, trong tháng có 17 hộ đăng ký kinh doanh nhỏ lẽ, nâng tổng số từ đầu năm đến nay lên 23 hộ, với tổng số vốn 9,7 tỷ đồng. Tổ chức kiểm tra 19 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, tiến hành lấy mẫu phân bón và thuốc BVTV để kiểm tra chất lượng định kỳ. Thực hiện tốt công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước đảm bảo đúng qui định, tổng thu ngân sách đạt 106%. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nhất là các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, giao thông, và tiếp tục triển khai thi công đối với các công trình đã có kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong tháng mở được 01 lớp cho lao động nông thôn với 25 học viên, nâng tổng số từ đầu năm đến nay mở được 03 lớp với 59 học viên. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; giải quyết việc làm trong và ngoài tỉnh 699 lao động, nâng tổng số từ đầu năm đến nay là 2.073/2.000 đạt 104%.

Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh về  thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường. Cử các đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, công tác cấp căn cước công dân. Trong tháng Ủy ban nhân dân Huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tiếp tục triển khai các các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn. Song song đó, đảm bảo thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và tiêm phòng cho các đối tượng. Tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới và nội địa ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát về an toàn giao thông và công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hoàn thành công tác niêm yết danh sách cử tri.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện còn chỉ đạo: Tập trung vận động Nhân dân tranh thủ xuống giống vụ Hè thu năm 2021.Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình năm 2021 đảm bảo theo kế hoạch. Tập trung thu ngân sách và thu nợ các chương trình, đặc biệt là nợ chương trình 105, nợ đê bao 3 vụ, nợ tiền sử dụng đất, chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được duyệt; kịp thời giải ngân các nguồn vốn.. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm . Tăng cường phối hợp kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới và đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội; tăng cường công tác kiểm tra phòng chống cháy nỗ trong mùa khô hạn; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thường xuyên tuần tra đảm bảo an toàn giao thông; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Nhất là đảo bảo ANTT trước trong và sau cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Chí Dũng