Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tiến độ xuống giống lúa Hè thu và tình hình sâu bệnh gây hại

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Tiến độ xuống giống lúa Hè thu và tình hình sâu bệnh gây hại

Đến nay, nông dân huyện Tân Hồng xuống giống lúa Hè thu 2021 trên 13.730ha, trong đó có trên 7.880 ha đang trong giai đoạn mạ; gần 6.000ha giai đoạn đẻ nhánh và  200ha làm đòng phát triển tốt. Tuy nhiên, có 90ha lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh ở xã Bình Phú bị rầy nâu và đạo ôn lá gây hại những mức độ nhẹ không đáng kể.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng cho biết: trong tuần tới xuất hiện một số đối tượng gây hại trên lúa Hè thu như: Bọ trĩ xuất hiện gây hại từ nhẹ đến trung bình trên lúa Hè thu giai đoạn mạ - đẻ nhánh; Sâu cuốn lá, sâu đục thân gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ, những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và phun thuốc trừ sâu sớm có thể bị hại nặng; Rầy nâu xuất hiện gây hại phổ biến ở mức nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng; Bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá gây hại phổ biến ở mức nhẹ đến trung bình. Đặc biệt những diện tích sạ dày, bón thừa phân đạm, giống nhiễm sẽ bị hại nặng; Bệnh lem lép hạt: tiếp tục gây hại phổ biến ở mức nhẹ, ngoài ra, còn có các đối tượng khác có thể xuất hiện gây hại rải rác. Do đó, khuyến cáo bà con nông dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến có sâu bệnh gây hại, để có các biện pháp phòng trị kịp thời, hiệu quả, nhằm giảm thất thoát sau thu hoạch trong v5u sản xuất hè thu này./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thuỳ Dung