Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Hội thi xe hoa cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Hội thi xe hoa cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

             Sáng ngày 17/05/2021, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hồng tổ chức Hội thi xe hoa cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 09 đội đến từ 09 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện tham gia. Đây là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động chung của Ngành Văn hóa, nhằm góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, động viên toàn dân hướng về Ngày bầu cử.

             Các đội dự thi tự thiết kế, đầu tư trang trí xe của đơn vị mình, với cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu, tranh cổ động, panô tuyên truyền, cờ dây, cờ hoa. Nội dung cổ động về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 hắn với thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng -  an ninh và những nét đặt trưng của địa phương. Sau đó, các xe hoa diễu hành thành đoàn đọc theo các tuyến đường trên địa bàn Huyện.

            Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đơn vị xã Tân Thành A, 02 giài nhì thuộc về đơn vị xã Tân Công Chí và thị trấn Sa Rài, 03 giải ba được trao cho đơn vị xã An Phước, xã Thông Bình và xã Bình Phú. Ngoài ra Ban Tổ chức còn trao 03 giải khuyến khích cho các đơn vị dự thi./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Tiến Thịnh