Xuất bản thông tin

null Tập huấn điều tra nghiệp vụ rà soát cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn điều tra nghiệp vụ rà soát cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo trên địa bàn huyện

Sáng ngày 19/05/2021, Chi Cục thống kê huyện Tân Hồng tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và tôn giáo cho các điều tra viên, tổ trưởng tổ điều tra trên địa bàn Huyện.

Tại đây, cán bộ Chi cục thống kê huyện giới thiệu các loại phiếu điều tra các cơ sở kinh doanh cá thể và tôn giáo, công tác rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cách ghi chép biểu mẫu phiếu số 2 thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể gồm: các cơ sở kinh doanh có địa điểm cố định, các cơ sở sản xuất kinh doanh không có địa điểm không ổn định, giới thiệu các loại biểu mẫu tổng hợp nhanh. Ngoài ra, còn được hướng dẫn rà soát các cơ sở tôn giáo trên địa bàn toàn Huyện.

Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Tân Hồng. Theo kế hoạch, sau lớp tập huấn rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh và tôn giáo lần lần này làm cơ sở cho các điều tra viên sẽ tiến hành điều tra từ 01/7/2021.

Thanh Tùng