Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Họp điều chỉnh Quy hoạch xây dựng và phát triển các khu kinh tế - quốc phòng đến năm 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Họp điều chỉnh Quy hoạch xây dựng và phát triển các khu kinh tế - quốc phòng đến năm 2025

Chiều ngày 25/5/2021, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 họp triển khai thực hiện Dự án 174 trí thức trẻ tình nguyện, hỗ trợ thiết bị y tế; Dự án đầu tư giai đoạn 2 và điều chỉnh Quy hoạch khu kinh tế quốc phòng đến năm 2025. Tham dự, lãnh đạo Huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự và huyện Tam Nông.

 Sau họp bàn, lãnh đạo 04 huyện, thành phố phía Bắc của Tỉnh Đồng Tháp và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 thống nhất các công trình, hạng mục xây dựng trong Quy hoạch xây dựng và phát triển các khu kinh tế - quốc phòng đến năm 2025. Các đại biểu cũng đề xuất cần lựa chọn danh mục, công trình để đầu tư phù hợp với chiến lược, thế trận quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, trong đó chú trọng việc mở mới Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2 gồm: đê bao ngăn lũ Đìa Cát; đường nhựa giao thông Lộ 30 cũ; gia cố mái taluy đường Việt Thược; Cải tạo, nâng cấp láng nhựa đường ra biên giới từ Tân Thành Lò Gạch đến cầu Cả Xiêm; đường nhựa từ bờ Nam kênh Tân Công Sính; Cầu qua kênh An Bình và các công trình thuộc khu vực huyện Tam Nông....Trên cơ sở, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 tổng hợp điều chỉnh các hạng mục, công trình phù hợp với địa phường theo từng giai đoạn, trình Bộ Quốc phòng phê duyệt triển khai thực hiện.

Riêng thực hiện Dự án 174 “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện”, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng  959 chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tuyển chọn đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đội ngũ này phát huy vai trò xung kích, tham gia thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế quốc phòng, đặc biệt là ưu tiên tăng cường trí thức trẻ cho các xã biên giới của huyện Tân Hồng và xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng