Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 trên đị bàn huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị triển khai kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 trên đị bàn huyện Tân Hồng

            Chiều ngày 25/05/2021, UBND huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị triển khai hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 trên đị bàn huyện. Chủ trì hội nghị, ông Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND Huyện, tham dự có lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, Phòng văn hóa và thông tin, Hiệu trưởng 2 trường THPT và  trường THCS - THPT Giồng Thị Đam, lãnh đạo Điện lực Huyện tham dự.

            Theo kế hoạch: kỳ thi tuyển sinh năm nay được diễn ra trong 2 ngày, ngày 08 và  ngày 09/6 năm 2021 tại 3 Hội đồng thi gồm Hội đồng thi trường THPT Tân Hồng tại thị trấn Sa Rài, Hội đồng trường THPT Tân Thành đặt tại xã Tân Thành A và Hội đồng trường THCS và THPT Giồng Thị Đam đặt tại xã Tân Phước.    Trong năm học 2021 - 2022 Sở Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại huyện Tân Hồng là 811 em, trong đó Trường THPT Tân Hồng tuyển 439 em và tuyển 1 lớp hệ GDTX, trường THPT Tân Thành tuyển 170 em và trường THCS-THPT Giồng Thị Đam tuyển 202 em.

            Kết luận hội nghị, ông Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng đề nghị các ngành được phân công phối hợp công tác trong suốt quá trình diễn ta kỳ thi như: đảm bảo an ninh trật tự tại các hội đồng coi thi, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại các điểm thi,  bảo đảm nguồn điện phục vụ tốt suốt quá trình diễn ra kỳ thi, chủ động và làm việc với các chủ bến đò đưa rước các em thuận tiện, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng  về công tác tuyển sinh vào lớp 10 để cho các em học sinh và học sinh nắm. Riêng các trường có Hội đồng thi cần chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để kỳthi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế./.

Thanh Tùng