Xuất bản thông tin

null Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2021

Chiều ngày 28/5/2021, UBND huyện Tân Hồng tổ chức họp báo thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh tháng 05 và đề ra một số mặt công tác trọng tâm trong tháng 06 năm 2021. Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện và ông Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND Huyện chủ trì cuộc họp.

 Trong tháng 5 năm 2021, tình hình kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục phát triển, đến nay diện tích lúa Hè thu xuống giống gần 18.000ha cùng với diện tích liên kết trong sản xuất, lúa chất lượng cao và diện tích áp dụng các biện pháp giảm giá thành trong sản xuất đạt khá cao;  chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, đàn trâu, bò đến nay 18.809 con, đạt 104% kế hoạch; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt; thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật tại các cơ sở giết mỗ. công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước đảm bảo đúng qui định, tổng thu ngân sách đạt 110%, trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 68%. Địa phương cũng đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá kêu gọi đầu tư ở các khu kinh tế biên giới và một số khu vực của địa phương. các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn được tập trung triển khai thực hiện; An sinh xã hội được quan tâm, đặc biệt là trong tháng, Ủy ban nhân dân Huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19  Huyện triển khai các các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn. Khu cách ly tại Phòng khám Quân dân y Giồng Găng tiếp nhận cách ly 47 trường hợp, đến nay tất cả đã hoàn thành cách ly theo quy định. Song song đó, đảm bảo thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và tiêm phòng cho các đối tượng. Hoàn thành công tác tiêm Vaccin phòng Covid-19 cho các đối tượng trên địa bàn Huyện theo quy định; Tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới và nội địa ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát về an toàn giao thông và công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, trong tháng đã tiếp nhận được 21.267 hồ sơ. Đồng thời, tổ chức ra quân bảo vệ an ninh trật tự trước trong và sau cuộc bầu cử.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021, ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Tăng cường phối hợp truyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức phòng chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình năm 2021 đảm bảo theo kế hoạch; Tập trung thu ngân sách và thu nợ các chương trình, đặc biệt là nợ chương trình 105, chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được duyệt; tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải ngân các nguồn vốn; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung như: tham gia bảo hiểm y tế; nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh nói chung và dịch Covid-19 nói riêng; thực hiện tốt công tác vận động lao động tham gia đào tạo nghề, giải quyết việc làm … Chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện công tác sửa chữa trường lớp đảm bảo cho năm học 2021 - 2022 và thực hiện tốt công tác đổi sách giáo khoa cho các khối học theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trước mắt các ngành, địa phương  cần tập trung chuẩn bị tốt cho kỳ THPT Quốc gia năm 2021, triển khai các biện pháp phòng chống và dịch CoVid - 19; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát biên giới và đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân./

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng