Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

            Nhằm đánh giá lại những kết quả trong thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI. Sáng ngày 08/6/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp tổng chức hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu trong toàn tỉnh. Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh chủ trì Hội nghị.

            Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, có ông Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện cùng với lãnh đạo HĐND Huyện, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Qua thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Đồng Tháp cho thấy, pháp luật đất đai đã đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai ngày càng được tăng cường, đặc biệt là công khai trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Bên cạnh đó, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính ngày càng đi vào nề nếp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng đất. Song song đó, các chủ trương, chính sách phù hợp tình hình mới, tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh thu hút, kêu gọi đầu tư, trong đó có các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, đã kêu gọi được hơn 67 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 10.700 tỷ đồng vào các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, tỷ lệ lắp đầy trung bình tại các khu công nghiệp đạt hơn 99%. Tuy nhiên trong qúa trình thực hiện vẫn có một số hạn chế như: Chưa có quy định về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện hoặc chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư; còn chồng chéo giữa quy hoạch các ngành với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất gây ra khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân; hệ thống dữ liệu hồ sơ địa chính chưa được số hóa đầy đủ, đồng bộ để lưu trữ, quản lý; công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương chưa hoàn thành ...

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn cần nâng cao nhận thức pháp luật về đất đai. Chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo đảm khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên đất đúng pháp luật và có hiệu quả. Kiểm soát và xử lý nghiêm trường hợp khai thác đất mặt đất nông nghiệp trái phép. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất, quản lý chặc chẽ đất công. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục về đất đai.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh