Xuất bản thông tin

null Hội nghi trực tuyến về Chương trình Xây dựng nông thôn mới và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghi trực tuyến về Chương trình Xây dựng nông thôn mới và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Để đánh giá kết quả thực hiện và xác định định hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới đối với Chương trình Xây dựng nông thôn mới và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Sáng 10/6/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức toạ đàm về nội dung này. Tọa đàm được kết nối trực tuyến giữa điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và đặc biệt là các doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, đến dự ông Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư HUyện uỷ, ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM và TCCNN huyện; Hội quán, hợp tác xã; Doanh nghiệp tiêu biểu.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp, giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Đồng Tháp là địa phương đi đầu trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, với nhiều mô hình hay, sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực cho người nông dân, cũng như đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Đồng Tháp cần quan tâm hơn nữa trong xây dựng và phát triển đồng bộ chuỗi giá trị các ngành hàng nông nghiệp, tăng cường mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nông dân, đặc biệt là thu hút doanh nghiệp lớn đến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp để đóng vai trò dẫn dắt, kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông dân, hợp tác xã tại địa phương v.v..Trong bối cảnh phải “chung sống” với dịch Covid-19 như hiện nay, thị trường tiêu thụ nông sản sẽ ngày càng khó khăn – các chuyên gia nhận định; đồng thời đề nghị tỉnh quan tâm đến cách thức mới trong phân phối sản phẩm, ứng dụng thương mại điện tử, nắm bắt nhu cầu thị trường và đặc biệt là truy xuất nguồn gốc nông sản, xây dựng mã vùng trồng; sản phẩm làm ra phải đạt tiêu chuẩn chất lượng, sản xuất hữu cơ.

Về tổ chức sản xuất, cần tiếp tục đẩy mạnh rút lao động ra khỏi khu vực nông nghiệp, tăng quy mô sản xuất; nâng cao năng lực cho nông dân, hợp tác xã, hội quán; thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và nhà đầu tư.

Để quản lý, điều hành, hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, đội ngũ cán bộ quản lý phải có tư duy về kinh tế nông nghiệp và nhận thức đúng đắn về chuyển đổi số ngành nông nghiệp – đại diện doanh nghiệp đề xuất. Các doanh nghiệp mong muốn chính quyền quan tâm đầu tư hạ tầng nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cấp tuyến đường giao thông để thuận tiện trong vận chuyển nông sản v.v..

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cho rằng, đây là những đóng góp quý báu, phù hợp với định hướng xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng thời, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu, nghiên cứu đưa vào dự thảo kết luận Chương trình Xây dựng nông thôn mới và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh