Xuất bản thông tin

null Kết quả giám sát Đảng ủy xã Tân Thành B về thực hiện pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Kết quả giám sát Đảng ủy xã Tân Thành B về thực hiện pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH

Sáng ngày 14/06/2021, Đoàn giám sát 168 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng do Ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Hồng làm trưởng đoàn cùng Ông Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy Trưởng Ban Dân vận Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đến làm việc với Đảng ủy xã Tân thành B về kết quả thực hiện pháp lệnh số 34/2007/PL- UBTVQH về thực hiện quy chế dân chủ ở xã Phường, thị trấn.

            Tại buổi làm việc, Đảng  ủy – HĐND – UBND – Uỷ ban Mật trận Tổ quốc và các ngành có liên quan xã nghe Đoàn giám sát báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, qua kiểm tra thực tế các loại văn bản, tài liệu có liên quan đến công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện của chính quyền xã, các nội dung được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa ấp tiến hành họp nhân dân để gặp gỡ, trao đổi và nghe nhân dân phản ánh về trách nhiệm của chính quyền và cán bộ công chức cấp xã trong tổ chức thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH.

HĐND-UBND xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc, công tác quán triệt, tuyên truyền nội dung Pháp lệnh đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân được thực hiện thường xuyên. Những nội dung công khai nhân dân biết được chính quyền xã thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung, hình thức nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện đảm bảo quy định của Pháp lệnh. Riêng đối với vai trò của Bí thư Đảng ủy xã cũng đã lãnh chỉ đạo chặt chẽ triển khai quán triệt thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng lên, hệ thống chính trị giử vững, đoàn kết từ trong nội bộ đến nhân dân ngày càng mở rộng, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh được ổn định.

Phát biểu kết luận, ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Hồng biểu dương kết quả mà Đảng ủy xã Tân Thành B đạt được trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy còn chỉ ra một số hạn chế mà Đảng bộ, chính quyền cấp xã cần khắc phục trong thời gian tới là: Việc tuyên truyền thiếu thường xuyên, chưa nâng cao hiệu quả giám sát của Nhân dân, đề nghị xã cần khắc phục những hạn chế để tiếp tục thực hiện đảm bảo Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã. Phó Bí thư Thưởng trực Huyện ủy yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phải tiếp công dân định kỳ, đồng thời giải quyết kịp thời những kiến nghị của người dân, niêm yết công khai minh bạch các công trình xây dựng để nhân dân giám sát với phương châm dân biết, dân làm, dân kiểm tra../.

Thanh Tùng