Xuất bản thông tin

null Thông qua đề án đề nghi công nghị công nhận khu cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đạt tiêu chí loại V

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Thông qua đề án đề nghi công nghị công nhận khu cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đạt tiêu chí loại V

            Sáng ngày 18/06/2021, ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng chủ trì cuộc họp thông qua đề án đề nghị công nhận Khu cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng đạt tiêu chí loại V. Tham dự có 02 Phó Chủ tịch UBND Huyện ông Huỳnh Văn Nhã và ông Phan Công Luận cùng các đồng chí lãnh đạo các ngành là thành viên UBND Huyện.

            Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe đại diện Công ty Cổ phần tư vấn thiết xây dựng BMC Đồng Tháp thông qua đề đề nghị công nhận khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Dinh bà huyện Tân Hồng đạt tiêu chí loại 3. Theo đó, qua đánh giá tổng hợp hiện trạng khu cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng và đối chiếu với 52 chỉ tiêu của 5 tiêu chí được quy định tại phụ lục nghị quyết số 1.210/2016 ngày 25/05/2021 của ủy Ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về việc phân loại đô thị. Qua đó, thực trang về hạ tầng đô thị của khu cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng so với quy định như khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà có tổng diện tích 270, 695 ha và đánh giá các tiêu chí thì 5 tiêu chí đạt 89,79 điểm so theo ngưỡng quy định tối thiểu 75, điểm và tối đa 100 điểm như vậy đối chiếu theo quy định khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng đạt tiêu chuẩn tiêu chí theo quy định.

            Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Văn Siêng Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế cần rà soát lại các tiêu chí và hoàn thành các thủ tục hồ sơ theo quy định, các ngành có liên quan, nhất là Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty tư vấn thiết kế hoàn chỉnh các chỉ tiêu cũng như quy hoạch các đề án để trình Hội đồng nhân dân huyện vào kỳ hợp sắp tới.

Thanh Tùng