Xuất bản thông tin

null Tiếp nhận 5.000.000 đồng Quỹ mua Vắccin phòng CoVid - 19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp nhận 5.000.000 đồng Quỹ mua Vắccin phòng CoVid - 19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp “Toàn dân Đất Sen hồng đoàn kết, chung tay đẩy lùi đại dịch”.

Sáng ngày 23/6/2021,  bà Nguyễn Thị Bảy là tiểu thương chợ biên giới xã Thông Bình, huyện Tân Hồng đã ủng hộ vào quỹ mua vắccin phòng, chống Covid 19, với số tiền là 5.000.000 đồng. Đồng thời, bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của các lực lượng chức năng sẽ sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Số tiền ủng hộ này, được bà Nguyễn Thị Bảy tiết kiệm từ buôn bán của bà.

Đại diện  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Thông Bình tiếp nhận số tiền ủng hộ quỹ mua vắccin phòng, chống dịch Covid - 19 của bà Nguyễn Thị Bảy./.

Trần Văn Ny