Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp thứ nhất

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp thứ nhất

Vừa qua, Hội đồng nhân dân các xã An Phước, Tân Phước, Tân Công Chí, Tân Hộ Cơ, Tân Thành B và thị Trấn Sa Rài tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, các ban HĐND, Bầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và các thành viên UBND xã, thị trấn.

             Đến dự tại các xã Tân Phước, Tân Hộ Cơ, Tân Thành B, Tân Công Chí, An Phước và thị trấn Sa Rài, có ông Đinh Văn Năm Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy; ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch HĐND Huyện, ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch UBND Huyện, bà Đào Ngọc Bích, Phó Chủ tịch HĐND Huyện cùng với các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách xã, thị trấn.

            Tại kỳ họp, các xã, thị trấn báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xác nhận tư cách đại biểu HĐND đã trúng cử tại cuộc bầu cử vừa qua. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh HĐND, UBND các xã, thị trấn. Kết quả kỳ họp HĐND lần thứ nhất tại các xã thị trấn, cụ thể:

            Xã Tân Phước ông Dương Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy được tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch HĐND và ông Phạm Thanh Tuấn, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND, ông Trịnh Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy tái đắc cử chức Chủ tịch UBND, ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thu Hồng giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã.

            Xã An Phước bà Trần Thị Diễm, Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Đức Bảng, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, ông Phan Văn Tùng, giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã.

            Xã Tân Hộ Cơ ông Nguyễn Văn Tài, Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND, bà Phạm Thị Kim Phát được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND, ông Phạm Văn Tứ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND, ông Nguyễn Văn Lá giữ chức Phó Chủ tịch UBND và bà Nguyễn Thị Thành Phú giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã

            Xã Tân Công Chí ông Đào Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND, ông Võ Thành Được, giữ chức Phó chủ tịch HĐND, ông Phạm Văn Nhiều, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, ông Hồ Văn Lý và ông Phạm Minh Hải giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã.

            Xã Tân Thành B ông Nguyễn Văn Đẻn, Bí thư Đảng ủy xã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND, ông Lâm Văn Tiền, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND, ông Huỳnh Hoàng Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND, ông Võ Văn Thoàn, giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã.

            Thị trấn Sa Rài ông Lê Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND, ông Nguyễn Tứ Phương, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND, ông Lê Văn Phi, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giử chức Chủ tịch UBND, ông Hà Thành Quang giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sa Rài.

            Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban hai ban HĐND và Ủy viên UBND xã.

Thanh Tùng