Xuất bản thông tin

null Tiếp nhận 30 triệu đồng Quỹ phòng, chống CoVid - 19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp nhận 30 triệu đồng Quỹ phòng, chống CoVid - 19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp “Toàn dân Đất Sen hồng đoàn kết, chung tay đẩy lùi đại dịch”.

Sáng ngày 06/7/2021,  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Tân Hồng đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam huyện trao tặng số tiền 30 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Trước đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) còn đến thăm và trao tặng số tiền 05 triệu đồng cho chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn giáp ranh. Toàn bộ số tiền trao tặng trong đợt này do Ban Giám đốc và cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Tân Hồng đóng góp.

Đến nay, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đóng góp quỹ mua vắccin phòng CoVid - 19 trên 63 triệu đồng và Quỹ phòng chống CoVid  gần 60 triệu đồng./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Tiến Thịnh