Xuất bản thông tin

null Chống dịch tốt mới có thể khôi phục kinh tế, xã hội

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Chống dịch tốt mới có thể khôi phục kinh tế, xã hội

Sáng ngày 08/7/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp họp thường kỳ tháng 6. Cuộc họp tập trung phân tích giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch phát triển KTXH năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp đều hướng đến tinh thần phải chống dịch tốt mới có thể điều hành khôi phục kinh tế – xã hội.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện tham dự

6 tháng đầu năm, sự phục hồi kinh tế vẫn còn chậm và chưa như kỳ vọng. Tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh chỉ đạt 4,44% so với mục tiêu 7%. Trong 6 tháng cuối năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, phấn đấu tăng trưởng đạt 9,24%. Để đạt được con số này, các đại biểu đưa ra các giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư công; phát triển thương mại điện tử.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị các địa phương tập trung chống dịch, lấy sức khỏe người dân làm trọng tâm. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, đầu tư cho nông nghiệp. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch UBND Tỉnh cũng nhắc nhở các địa phương siết chặt hơn việc kiểm soát an ninh trật tự, nhất là tín dụng đen, thanh thiếu niên vi phạm phát luật.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng