Xuất bản thông tin

null Tiếp nhận 14 bộ loa di động cao cấp phục vụ tuyên truyền CoVid 19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp nhận 14 bộ loa di động cao cấp phục vụ tuyên truyền CoVid 19

            Sáng ngày 13/7/2021, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 tổ chức bàn giao 14 bộ loa di động cao cấp cho Phòng Văn hoá - Thông tin huyện để phân bổ cho 3 xã biên giới Tân Hộ Cơ, Bình Phú và Thông Bình phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn. Tổng kinh phí trên 115 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động.

            Những bộ loa di động này giúp cho công tác tuyên phòng chống dịch CoVid 19 ở địa phương đến từng địa bàn, khu dân cư tại các ấp cũng như đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước từng bước đi vào cuộc sống./.

 BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng