Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Trao Quyết định công tác cán bộ

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Trao Quyết định công tác cán bộ

            Sáng ngày 13/07/2021, Huyện ủy Tân Hồng tổ chức Lễ trao Quyết định công tác cán bộ năm 2021. Chủ trì buổi lễ, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng.

            Theo đó, trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quóc Việt Nam xã Tân Phước đến công tác tại HĐND huyện, giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều động đồng chí Hồ Ngọc Tho, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện đến công tác tại Đảng ủy xã Tân Phước, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã  Tân Phước, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Bổ nhiệm đồng chí Võ Hùng Cường, Công chức Văn phòng Huyện ủy giữ chức Phó Chánh Văn Phòng Huyện ủy.

Điều động đồng chí Đào Ngọc Tuân, Công chức Ban Tổ Chức Huyện ủy đến công tác tại Đảng ủy xã An Phước, chỉ định giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Phước, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Điều động đồng chí Lê Văn Tâm, viên chức Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất đến công tác tại Đảng ủy thị trấn Sa Rài, chỉ định giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Sa Rài, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Điều động đồng chí Võ Văn Xuân, viên chức Phòng Nội vụ huyện đến công tác tại Đảng ủy xã Tân Thành B, chỉ định giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thành B, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

            Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng yêu cầu các đồng chí nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao/.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Tiến Thịnh