Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tuyên truyền lưu động phòng chống Covid - 19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Tuyên truyền lưu động phòng chống Covid - 19

Nhằm thông tin nhanh nhất về các hoạt động phòng chống và diễn biến dịch Covid-19, từ đó nâng cao nhận thức phòng, tránh dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Hồng tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn Huyện với nhiều hình thức như: Xe lưu động phóng thanh. xe có trang bị loa, panô, khẩu hiệu, áp phích hình ảnh… tuyên truyền mỗi ngày trên các tuyến đường, khu vực đông dân cư, khu vực chợ… trên khắp địa bàn các xã, thị trấn trong Huyện, đến nay đã tuyên truyền trên 90 buổi.

Tổ Truyền thanh liên tục ghi hình, đưa tin, tăng thời lượng, khung giờ phát sóng, tuyên truyền các chỉ thị, chủ trương của các cơ quan chức năng, phản ảnh các hoạt động phòng chống dịch, tình hình diễn biến dịch bệnh của huyện, tỉnh, trong nước để người dân kịp thời nắm thông tin.

Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh Huyện còn lắp dựng  05 pano tại các ngã ba, ngã tư, treo 50 rol dọc - trên cột đèn trong nội ô thị trấn với nội dung:  “Chung sức, đồng lòng chống dịch CoVid 19”; “Toàn dân Tân Hồng đồng lòng chống dịch”; “Đeo khẩu trang thường xuyên và đúng cách để phòng, chống CoVid 19 hiệu quả”, “Thực hiện khai báo y tế trung thực và tuân thủ cách ly y tế khi về từ vùng có dịch để bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng”.

Vận động Viettel Huyện phối hợp hổ trợ lắp đặt  05 pano lớn tại các  cửa ngõ vào huyện, in cấp phát trên 50 băng rol tuyên truyền cho các xã thị trấn trong Huyện../.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thuỳ Dung