Xuất bản thông tin

null Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang kiểm tra tiến độ xây dựng bệnh viện giả chiến tại Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang kiểm tra tiến độ xây dựng bệnh viện giả chiến tại Tân Hồng

Sáng ngày 22/07/2021, Ông Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng cùng các Sở ngành liên quan đến kiểm tra tiến độ xây dựng bệnh viện giả chiến tại Trung tâm y tế huyện Tân Hồng.

            Tại đây, ông Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cùng các ngành liên quan đã đi kiểm tra thực tế nơi đang thi công xây dựng bệnh viện giả chiến tại Trung tâm Y tế Huyện. Phó Chủ tịch UBND Tỉnh làm việc với đơn vị thi công, trung tâm y tế Huyện phối hợp chặt chẽ trong thực hiện thi công công trình. Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Trần Trí Quang yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình và đến ngày 10/08 hoàn thành phần móng nền, cống thoát nước thải y tế theo thiết kế, giao cho các sở ngành liên quan theo dõi giám sát, đôn đốc đơn vị thi công các hạn mục công trình đạt kế hoạch đề ra.

            Được biết khi bệnh viện giả chiến tại Trung tâm y tế huyện Tân Hồng hoàn thành sẽ bố trí 500 giường bệnh phục vụ nhu cầu điều trị bệnh tại đây.

Thanh Tùng