Xuất bản thông tin

null Trao tiền hỗ trợ quỹ phòng chống Covid 19 Huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Trao tiền hỗ trợ quỹ phòng chống Covid 19 Huyện

Sáng ngày 26/7/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện tiếp nhận số tiền 5 triệu đồng do đại diện công ty xăng dầu Phương Nhi tặng các chốt phòng chống dịch Covid 19 huyện, nhằm giúp các Tổ - chốt có đủ nhiên liệu thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

            Thay mặt Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ông Huỳnh Văn Chí, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cảm ơn sự đóng góp của Công ty, đồng thời hứa sẽ chuyển số tiền này để các chốt thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong công tác phong chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện./.

Thanh Tùng