Xuất bản thông tin

null Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh, thảo luận văn kiện trình kỳ họp thứ 2 HĐND Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh, thảo luận văn kiện trình kỳ họp thứ 2 HĐND Tỉnh

Sáng ngày 10/8/2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đơn vị huyện Tân Hồng do ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện/Tổ trưởng Tổ đại biểu chủ trì phối hợp với thường trực HĐND huyện tổ chức buổi họp để thảo luận đóng góp nội dung văn kiện kỳ họp lần thứ 2 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có ông Nguyễn Hữu Đức, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Các đại biểu được nghe dự thảo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của tỉnh và gợi ý một số nội dung tờ trình cần tập trung thảo luận. Qua đó, các đại biểu thống nhất cao với kết quả của tỉnh nhà đạt được 6 tháng qua, đồng thời đóng góp ý kiến xung quanh các vấn đề như: cần có giải pháp xúc tiến liên kết tiêu thụ nông sản cho người dân trước tình hình dịch Covid 19;  đảm bảo triển khai vốn kế hoạch đầu tư cho huyện biên giới, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển; đảm bảo về các đầu sách giáo khoa cho học sinh trong năm học mới; đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 cần phối hợp chặt với các huyện, các tỉnh bạn để kiểm soát tốt tình hình...

Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện/Tổ Trưởng Tổ đại biểu HĐND Tỉnh đơn vị huyện Tân Hồng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời ghi nhận và sẽ tổng hợp trình lên kỳ họp HĐND Tỉnh sắp tới.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh