Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Thị trấn Sa Rài ra mắt Tổ nhân dân tự quản bảo vệ “Vùng xanh”

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Thị trấn Sa Rài ra mắt Tổ nhân dân tự quản bảo vệ “Vùng xanh”

            Sáng ngày 11/8/2021, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Sa Rài tổ chức lễ ra mắt Tổ nhân dân tự quản “Bảo vệ vùng xanh” phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 đầu tiên tại khóm 3 của thị trấn.

            Tổ nhân dân tự quản “Bảo vệ vùng xanh” đầu tiên tại khóm 3 thị trấn Sa Rài có 50 hộ, thuộc Tổ Nhân dân tự quản số 9, với 187 nhân khẩu. Nhiệm vụ của Tổ là tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo chỉ thị 16 của Chính phủ và các quy định kiểm soát phòng dịch tại địa phương nhằm bảo vệ vùng xanh là vùng không có F0 lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt là những hộ gia đình trong “vùng xanh” phải đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không ra ngoài vùng xanh không thuộc các trường hợp cần thiết, có trách nhiệm trong bảo vệ vùng xanh với quyết tâm “Bảo vệ vùng xanh, quét sạch vùng đỏ, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19.

   Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện triển khai cho Nhân dân ký bản đăng ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tham gia “Giữ chặt vùng xanh” hoàn thành 21.894/21.894 hộ, đạt tỷ lệ 100%./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng