Xuất bản thông tin

null Tạm dừng hoạt động Chợ Giồng Găng và Bách hoá xanh Tân Phước

Chi tiết bài viết Tin tức

Tạm dừng hoạt động Chợ Giồng Găng và Bách hoá xanh Tân Phước

Ngày 17/8/2021, UBND huyện Tân Hồng thông báo tạm dừng hoạt động chợ Giồng Găng và Bách hoá xanh Tân Phước thuộc địa bàn xã Tân Phước để đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh CoVid-19; thời gian bắt đầu thực hiện từ 18 giờ 00, ngày 17/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Do tính hình hoạt động mua bán tại Chợ Giồng Găng và Bách hoá xanh Tân Phước không đảm bảo theo quy định vể giãn cách xã hội.

 Trong thời gian thực hiện các biện pháp tạm dừng hoạt động, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tổ chức các biện pháp cung ứng hàng hoá đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân trong khu vực thông qua các cửa hàng tiện ích tại nơi cư trú hoặc đặt hàng online, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch CoVid-19./.

BT: Kim Lệ + QP: Thanh Tùng