Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tiến độ thu hoạch lúa Hè thu 2020 - 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Tiến độ thu hoạch lúa Hè thu 2020 - 2021

Đến nay, nông dân huyện Tân Hồng thu hoạch lúa Hè thu được trên 18.000ha, năng suất bình quân 61 tạ/ha, sản lượng đạt 97.401 tấn. Cơ cấu giống: lúa chất lượng cao chiếm 51,24%, gồm các giống như OM 4900, Đài thơm 8, Nàng hoa 9, OM 5451, Jasmine 85, OM 18...; Nếp Long An chiếm 48,4%, IR 50404 12 ha, còn lại là giống khác.

Tình hình tiêu thụ và giá lúa tương đối ổn định, chưa xảy ra tình trạng tồn đọng. Cụ thể giá Nếp LA giá 4.600 đ/kg và OM18 5.700 đ/kg. OM 5451 5.250đ/kg.

Những diện tích sau khi thu hoạch xong nông dân tiến hành cày xới, vệ sinh đồng ruộng và đã xuống giống vụ lúa Thu đông 2021 được 800 ha, lúa đang trong giai đoạn mạ. Hiện nông dân đang tiếp tục xuống giống theo kế hoạch./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thuỳ Dung