Xuất bản thông tin

null Trao quyết định cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Trao quyết định cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Chiều ngày 01/9/2021, thay mặt Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với đồng chí Lâm Ngọc Trinh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Hồng theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chế độ, chính sách đới với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Lâm Ngọc Trinh đã có quá trình gần 28 năm công tác tại huyện Tân Hồng, được Đảng tin tưởng, phân công phụ trách công tác Hội LHPN huyện, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Ban Dận vận Huyện uỷ. Dù ở cương vị nào, đồng chí Lâm Ngọc Trinh cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ với trách nhiệm, tâm huyết của một người đảng viên và cán bộ Hội.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh