Xuất bản thông tin

null Bệnh nhiễm viêm da nổi cục trên trâu, bò làm cho 15 con chết

Chi tiết bài viết Tin tức

Bệnh nhiễm viêm da nổi cục trên trâu, bò làm cho 15 con chết

Hiện nay, người dân huyện Tân Hồng đang tập phát triển ngành hàng kinh tế chủ lực của huyện là chăn nuôi trâu, bò, với tổng đàn trên 18.800 con, trong đó đàn trâu chiếm 1.300 con. Tuy nhiên, trong thời gian qua bệnh nhiễm viêm da nổi cục trên trâu, bò xuất hiện với 1.380 con ở xã Bình Phú, Tân Hộ Cơ và Thông Bình, qua đó đã điều trị khỏi 180 con và chết 15 con được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng phối hợp với các địa phương tiêu huỷ đúng theo quy định.

Riêng Tổ Thú y huyện Tân Hồng nhanh chóng khoanh vùng, hướng dẫn các hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh và người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch, nhằm không để lây lan rộng trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc phòng chống, dịch bệnh tại khu vực có dịch và các địa bàn có nguy cơ. Song song đó, còn tiêm phòng được 3.950 liều vắc xin viêm da nổi cục cho đàn trâu bò hiện có của huyện và đang tiếp tục tiêm phòng để phòng chống dịch bệnh./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thuỳ Dung