Xuất bản thông tin

null Họp xét khen thưởng thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, giai đoạn 2017-2021”

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp xét khen thưởng thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, giai đoạn 2017-2021”

            Sáng ngày 27/9/2021, Phòng Tư pháp chủ trì mời các cơ quan, đơn vị có liên quan gồm: Phòng Nội vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, Đồn Biên phòng Thông Bình, UBND 3 xã biên giới (Thông Bình, Bình Phú và Tân Hộ Cơ) đến dự họp để thống nhất nội dung xét khen thưởng các tập thể và cá nhân; phân công viết bài tham luận tại Hội nghị…

Description: D:\2021\TTDT\Thang 9\29\tu phap.jpg

(Bà Đặng Ngọc Nam, Phó Trưởng phòng Tư pháp chủ trì cuộc họp cùng với các đơn vị có liên quan)

Qua trao đổi, thống nhất giao UBND xã Bình Phú viết bài tham luận. Riêng đối với việc xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân theo chỉ tiêu tỉnh giao. Cuộc họp thống nhất đề nghị tỉnh khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân như sau:

- Bằng khen UBND Tỉnh: Tập thể Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà và UBND xã Bình Phú. Cá nhân gồm: 01 cá nhân Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà và 3 cá nhân thuộc 3 xã biên giới (Bình Phú, Thông Bình và Tân Hộ Cơ).

- Giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh: tập thể gồm Đồn Biên phòng Thông Bình, UBND 2 xã: Tân Hộ Cơ và Thông Bình. Cá nhân gồm: 01 cá nhân Đồn Biên phòng Thông Bình, 01 cá nhân xã Tân Hộ Cơ và 01 cá nhân xã Thông Bình.

Ngoài ra, tại cuộc họp các cơ quan, đơn vị thống nhất giao Phòng Tư pháp (cơ quan Thường trực) xin chủ trương UBND huyện tổ chức tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn huyện Tân Hồng theo Kế hoạch số 193/KH-HĐPHPBGDPL ngày 19/9/2017 của Hội đồng PHPBGDPL huyện và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án./.

Đặng Thị Trang