Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ 6

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ 6

            Ngày 28/09/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 6 đề để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2021 và ước thực hiện cả năm 2021. Ông Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

            09 tháng đầu năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, tuy nhiên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển, đã thực hiện đạt 07/16 chỉ tiêu; còn lại 09/16 chỉ tiêu đang tiếp tục thực hiện với tỉ lệ thực hiện đạt từ trên 60% đến 98%, trong đó có một số chỉ tiêu thành phần đã vượt Kế hoạch đề ra như diện tích sản xuất hoa màu; giải quyết việc làm. Sản xuất nông nghiệp ổn định; thu ngân sách trên địa bàn vượt chỉ tiêu đề ra; hoàn thành tốt chương trình năm học 2020-2021; thực hiện vượt chỉ tiêu về công tác tạo việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện kiểm soát tốt được tình hình dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục tập trung thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Tân Thành B, Tân Công Chí, An Phước và Tân Hộ Cơ đạt 19 tiêu chí và đã được Tỉnh công nhận đạt chuẩn xã Nông thôn mới; xã Bình Phú đạt 16 tiêu chí; xã Thông Bình, Tân Phước, Tân Thành A đạt 15 tiêu chí. Thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn nhân dịp tết Nguyên Đán và các ngày lễ lớn. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân và tiêm phòng cho các đối tượng, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhìn chung, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện đã được kiểm soát tốt. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về cải cách hành chính; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết kịp thời, nâng cao lòng tin của Nhân dân đối với Nhà nước. Tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới và nội địa tiếp tục ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tuy nhiên tình hình tai nạn giao thông đường bộ và các tai nạn, tệ nạn khác tuy có giảm nhưng vẫn còn xảy ra.

            Về các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 03 tháng cuối năm 2021, Bí thư Huyện ủy Đinh Văn Năm, nhấn mạnh: các ngành, các đơn vị  tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó chú trọng công tác triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp; tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, khôi phục sản xuất; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công, giải ngân, đặc biệt là đối với các công trình có nguồn vốn đầu tư lớn; thực hiện có hiệu quả việc tổ chức dạy học Online năm học 2021-2022 và Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Bên cạnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt các nội dung về cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền “kỷ cương, trách nhiệm” phục vụ Nhân dân./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng